Protoomo Oy
Y: 2740559-3

Mariankatu 5 A, 4. kerros
00170 Helsinki, Finland

Annakerttu Aranko,
toimitusjohtaja

annakerttu.aranko@protoomo.fi
+358(0)50 437 0186

Keitä
me olemme?

Protoomon ydintiimi koostuu kokeneista liiketoimintastrategian, palvelumuotoilun ja sosiaalitieteiden asiantuntijoista. Täydennämme tiimiä tarvittaessa kulloisenkin aihealueen parhailla asiantuntijoilla.

Annakerttu Aranko

annakerttu.aranko@protoomo.fi

+358(0)50 437 0186

Annakerttu työskentelee kulttuuristen ilmiöiden ja strategian kohtaamispisteessä. Hän auttaa asiakkaita tekemään parempia päätöksiä soveltamalla ymmärrystä ihmisten käyttäytymisen perimmäisistä motiiveista. Ennen Protoomon perustamista Annakerttu on ollut perustamassa strategisen asiakasymmärryksen konsulttitoimistoa Skog Helsinkiä. Hän on työskennellyt asiakaslähtöisen palvelukehityksen konsulttina palvelumuotoilutoimisto Hellonilla ja ABB:lla. Annakerttu on kauppatieteiden maisteri kansainvälisestä muotoilujohtamisesta. Konsultoinnin ohessa Annakerttu toimii Protoomon toimitusjohtajana.

Mikko Leskelä

mikko.leskela@protoomo.fi

+358(0)50 569 9656

Mikko yhdistää työssään kovimpia strategiatyön menetelmiä syvään ihmisymmärrykseen. Mikko on työskennellyt mm. Nokian yrityskauppatiimissä ja OP-ryhmän strategisen suunnittelun tiimin vetäjänä. Ennen Protoomon perustamista Mikko on kerännyt kokemusta konsulttina palvelumuotoilutoimisto Palmussa ja globaaleja asiakkaita strategiatyössä palvelevassa Gemicissä. Koulutukseltaan Mikko on teologian ja rahoitustieteen maisteri. Työnsä ohessa Mikko kirjoittaa mm. liiketoiminnan kehittämisen metodiikkaa ja filosofiaa popularisoivia tietokirjoja.

Pertti Pitsinki

pertti.pitsinki@protoomo.fi

+358(0)500 560 723

Pertti on yhteissuunnittelun pioneeri ja visuaalisen fasilitoinnin ammattilainen. Hän on tehnyt palveluiden tuotteistamista ja ihmislähtöistä liiketoiminnan kehittämistä jo 15 vuotta. Pertti on jatkuvasti kehittänyt metodiikkaa, jolla asiakkaiden omat tiimit yhteistyössä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kykenevät luomaan uutta ja ajamaan muutosta. Ennen Protoomon perustamista Pepe on työskennellyt palvelumuotoilutoimisto Palmussa ja useissa digitaalisissa suunnittelutoimistoissa. Hänen vahvuutensa on auttaa asiakkaita visualisoimaan ja hahmottamaan omia tavoitteitaan ja oppimaan yhdessä kehittämistä, sekä sisäisesti että omien asiakkaidensa kanssa.

Linda Sivander

linda.sivander@protoomo.fi

+358(0)40 844 9967

Antropologina Lindaa motivoi erilaisten sosiaalisten maailmojen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkiminen. Hyödyntämällä etnografisia metodeja ja sosiaalitieteisiin pohjaavaa teoreettista ymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä Linda haastaa organisaatioita kyseenalaistamaan totuttuja ajatusmalleja asiakkaidensa käyttäytymisestä. Ennen Protoomoa hän on työskennellyt tutkimuksen parissa strategiakonsultoinnin yhteydessä Gemicillä sekä tutkimusassistenttina Helsingin yliopistolla. Linda on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta.

Anders Häggman

anders.haggman@protoomo.fi

+358(0)50 380 1541

Anders on ihmiskeskeisten design-menetelmien asiantuntija, ja innostunut ideoinnista, prototypoinnista ja visuaalisesta kommunikoinnista. Andersilla on pitkä kansainvälinen tausta design-tutkimuksesta, ja hän on opiskellut Stanfordin yliopistossa, Harvard Graduate School of Designissa, sekä Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT). Anders väitteli design-työkalujen käytöstä ja vaikutuksesta ideointiin. Anders on myös aiemmin opettanut MIT:ssa ja työskennellyt Wärtsilän polttokennojen tuotekehityksessä. Protoomon ohella Anders jatkaa osa-aikaisesti tutkijana MIT:ssa.

Tuomo Ketola

tuomo.ketola@protoomo.fi

+358(0)40 861 9305

Tuomo on tehnyt ihmislähtöistä liiketoiminnan kehittämistä yli 20 vuotta. Kulttuuritutkimuksen ja liiketaloustieteiden taustasta on ollut hyötyä, kun Tuomo on toiminut konsulttina mm. Accenturella, CapGeminillä, TalentPartnersilla, ja Satama Interactivessa. Erityinen intohimo Tuomolla on kehittää uusia, tuloksellisempia tapoja ratkaista liiketaloudellisia ongelmia. Tästä osoituksena mm. hänen panoksensa suomalaisen palvelumuotoilun rakentamisessa Ego Betassa ja Palmussa. Tuomolla on myös käytännön kokemusta linjaorganisaation johtamisesta PlusTerveydessä, vastuualueinaan asiakkuuksien ja palveluiden kehitys.

Heini-Emilia Saari

heini-emilia.saari@protoomo.fi

+358(0)40 533 9454

Heini-Emilia on kiinnostunut kulttuuristen muutosten ja materiaalisen maailman vuorovaikutuksesta. Protoomolla Heini-Emilia hyödyntää monialaista osaamistaan tulkitessaan muuttuvia liiketoimintaympäristöjä ja niiden luomia strategisia mahdollisuuksia. Heini-Emilia on koulutukseltaan arkkitehti ja diplomi-insinööri. Hän on aiemmin työskennellyt kampuskehittämisen projektipäällikkönä Aalto-yliopistossa, strategiakonsultoinnin parissa Gemicillä, arkkitehtina sekä tutkijana. Konsulttityön ohella Heini-Emilia tutkii tulevaisuuden tilallisia ilmiöitä arkkitehtuuristudio Wanderlustin toisena perustajana.

Saara Sulonen

saara.sulonen@protoomo.fi

+358(0)50 555 8343

Saara pureutuu työssään kulttuuristen ilmiöiden ja muuttuvien markkinoiden merkitykseen strategian ja liiketoiminnan mallintamisen näkökulmasta. Saaran vahvuus on oivaltaa asiakasymmärryksen liiketoiminnallinen arvo ja sen liiketoimintasovellukset. Viimeksi Saara on työskennellyt Kämp Collection Hotelsilla PMO:na ja vastannut strategisesta projektiportfoliosta. Saara on koulutukseltaan diplomi-insinööri Aalto Yliopiston informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Lisäksi Saara on suorittanut strategisen johtamisen ohjelman New York Universityn Stern School of Businessissa.